Sterownik OSE–C2300 / OS–C2301

controller_wall_mount_ose_c

Sterowanie zewnętrzne OSE-C2300/2301 zostało opracowane zgodnie z wymaganiami 3 stopnia ochrony według normy EN 12849-1. Urządzenie można stosować zgodnie z europejskimi normami EN-12453 i EN 12978 do zautomatyzowanych bram wjazdowych.

Jednostka sterująca może monitorować do dwóch optycznych krawędzi bezpieczeństwa. Wyjście przekaźnika (zacisk33/34) będzie otwarte, gdy jeden z dwóch zainstalowanych optycznych krawędzi bezpieczeństwa będzie aktywny. Brak różnicy pomiędzy dwoma optycznymi krawędziami bezpieczeństwa nie jest możliwy.

Po otwarciu wyjścia przekaźnikowego, nieodwracalny styk (zacisk 23/24) zostaje zamknięty przez krótki okres czasu, po czym następuje ponowne otwarcie drzwi. Zwłoka na ponowne otwarcie drzwi jest ustawiona na 50ms. Przekaźnik jest otwierany na okres 500ms.