Połączenia OSE OPTOCHAIN

optochain

OPTOCHAIN oparty jest o optyczną listwę bezpieczeństwa OPTOEDGE. Został on opracowany z myślą o bramach i drzwiach (również w aplikacjach przemysłowych), gdzie istnieje konieczność instalacji większej liczby krawędzi bezpieczeństwa niż tylko jedna. OPTOCHAIN to standardowa listwa optyczna, w której zastosowano dodatkowy przewód. Jest on wykorzystywany do przesyłania sygnału z jednej krawędzi (listwy) bezpieczeństwa do drugiej. Wystarczy tylko połączyć ostatnią krawędź (listwę) bezpieczeństwa w systemie (przy użyciu standardowego, 3-żyłowego przewodu) do jednostki sterującej (kontrolera). Połączenie szeregowe ("łańcuszek") znacznie zmniejsza liczbę przewodów w systemie. Sygnał wyjściowy OPTOCHAIN jest identyczny jak w czujnikach OSE.