OSE-C 2323 / OSE-C 2324

c2323_2324

Styk przekaźnika 33/34 jest zamknięty, gdy krawędź bezpieczeństwa nie jest aktywna. W przypadku błędu lub uruchomienia, styk zostaje otwarty. Podobnie zachowuje się wyzwolenie styków w bezpiecznikach (13/14).

Sygnał powrotny po uruchomieniu krawędzi bezpieczeństwa jest opóźniony o 50 lub 100ms (w zależności od ustawienia zworek) i trwa 0,5 sekundy.