Sterownik OSE-C 4024

controller_ose_c

Podczas montażu jednostki sterującej w szafie sterowniczej odległość od źródła ciepła nie może być mniejsza niż 20mm. Ważne jest, aby szafa sterownicza posiadała stopień ochrony IP54.

W stanie normalnym krawędzi bezpieczeństwa styki przekaźnika są zamknięte. W momencie przerwania obwodu lub usterki następuje otwarcie obwodu.